یکی دیگر از خدمات شرکت نوید ایرانیان که از آن با عنوان خدمات سبز یاد می شود توزیع رایگان اسپرم ها و لوازم در دامداری های تحت پوشش خود می باشد

This post is also available in: fa