مشتری گرامی داشتن گله ای قدرتمند و با پتانسیل بالا نیازمند ژنتیک خوب است
ما با در دست داشتن بهترین نرم افزار ها و کارشناسان ایرانی و خارجی می توانیم
این امر مهم را برای شما تحقق بخشیم.

۰۵ ۵۸ ۴۹ ۵۶ -۰۲۱

۰۹۱۲-۷۷۷۶۵۷۵

گله هایی که توسط اصلاح زنتیک پیشرفت چشمگیری داشته اند.

  1. محسن و کمال رنجبران
  2. دامداری مصطفایی
  3. دامداری همدانی 
  4. دامداری محسن صابری
  5. دامداری آقای شکرالله
اصلاح نژاد به صورت پیشرفته

This post is also available in: fa