کانتینر نگهداری اسپرم

از سال ۱۹۶۰، دامداران با پی بردن به اهمیت تلقیح مصنوعی و مزیت های آن، استقبال چشمگیری از آن کردند و به سرعت نیز در میان گاوداران رایج شد و به صورت امری متداول درآمد. در ایران نیز این تکنیک در تمامی گاوداری های صنعتی و برخی گاوداری های نیمه صنعتی استفاده می شود.

استفاده از روش تلقیح مصنوعی به سرعت جایگزین گاو نر شد و فواید بسیاری برای گاوداران داشت، زیرا با این روش، فحلی گاو در زمان مناسب و حتی در حین فعالیت های روزمره گاوداری شناسایی شده و تلقیح صورت می گرفت. ارزان بودن هزینه عملیات تلقیح مصنوعی، ثبت دقیق زمان تلقیح و آبستنی و تهیه شناسنامه تولید مثلی دقیق برای گاو، استفاده از اسپرم های پروف شده با ارزش اصلاحی مطلوب و تولید شده به وسیله کمپانی های معتبر اسپرم ( به ویژه که اخیرا اسپرم های تعیین جنسیت شده که تحولی اساسی در صنعت گاوداری ایجاد خواهد کرد ) و  کنترل بیماری های تولیدمثلی از مهم ترین ویژگی های این روش این است.

مهم ترین عیب این روش این است که برخی از تکنسین ها و افراد آموزش دیده تلقیح مصنوعی، علم خود را در روش های کاربردی این تکنیک افزایش نداده اند و تنها به مهارت عملی خویش تکیه می کنند، در نتیجه برخلاف صرف هزینه، امر تلقیح موفقیت های لازم را ندارد و این مسئله نیز سبب کاهش درصد آبستنی می شود که خود، یکی از شاخص های مدیریت مطلوب گاوداری است.

در صورتی نسبت های استاندارد برای آبستنی گله به دست خواهد آمد که همراه با کسب مهارت های عملی تلقیح مصنوعی، اصول بهداشتی و تکنیکی این کار نیز از سوی ماموران تلقیح رعایت شود، بنابراین عملیات تلقیح مصنوعی کاملا باید زیر نظر دامپزشک و مدیر تولید گاوداری باشد، به طوری که کنترل ثبت دقیق اطلاعات تولید مثلی از اهم وظایف مدیریت تولید و کنترل کافی عملیات تلقیح و آموزش تکنیک های جدید در زمینه تلقیح مصنوعی به عهده دامپزشک مزرعه خواهد بود.

امروزه کمپانی های معتبر بسیاری در امر تهیه و توزیع اسپرم در کل دنیا در حال فعالیت اند که اسپرم را تحت شرایط کنترل شده استاندارد تولید و به همراه کلیه اطلاعات مورد لزوم ( کاتالوگ اسپرم ) به گاودار عرضه می کنند. با این همه، در صورتی که کار با اسپرم به دقت انجام نشود، اسپرم ها به سرعت فاسد شده و درصد گیرایی اسپرم و عملیات تلقیح مصنوعی گله با توجه به هزینه های صورت گرفته با مشکل مواجه می شود.

نحوه نگهداری و مواظبت از اسپرم منجمد، مخزن ازت مایع و دیگر وسایل مورد استفاده، نقش بسزایی در نتایج حاصل از تلقیح مصنوعی گاو دارد. زمانی که اسپرم منجمد خریداری می شود و به کانتینر نگهداری اسپرم گاوداری منتقل می شود، حفظ و کنترل کیفیت آن بر عهده تکنسین مربوط خواهد بود.

معمولا کمپانی های تولید اسپرم را در پایوت های ۲۵,۰ و ۵,۰ میلی لیتر و طول ۷,۱۳ سانتی متر بسته بندی می کنند. این حجم از اسپرم منجمد شده دارای تعداد کافی از اسپرما توزوئیدهای زنده است که اگر به نحو  صحیح و در زمان مناسب فحلی در رحم گاو قرار داده شود، منجر به آبستنی می شود.

در زمان تلقیح باید پایوت را از کانتینر نگهداری اسپرم خارج و برای ذوب شدن در حداقل زمان ممکن در ظرف آب ۳۵ درجه سانتی گراد قرار داد، بنابراین مامور مربوط باید با حداکثر مهارت و سرعت این کار را انجام دهد تا اینکه اسپرم ها در معرض نوسانات دمایی خارج از تانک ازت قرار نگیرند.

کانتینر نگهداری اسپرم

کانتینر نگهداری اسپرم

ظرف آب گرم باید در نزدیکی کانتینر نگهداری اسپرم قرار گرفته و محل باکس تلقیح تا حد امکان سرپوشیده و بادگیر نباشد تا اینکه تغییرات آب و هوا در فصل های مختلف سال در کیفیت دمای محل تلقیح تاثیر چندانی نداشته باشد.

کانتینر نگهداری اسپرم

ANTECHدستگاه ذوب اسپرم

 

 

 

This post is also available in: fa