تماس با ما

صدای کردار از صدای گفتار بلندتر است

مهندس زارع

مدیر عامل

M.zare@atn-ir.com

۰۹۱۲-۷۷۷۶۵۷۵

آقای شهابی

حسابداری

info@atn-ir.com

۰۲۱-۵۶۴۹۵۸۰۵

اصلاح نژاد به صورت پیشرفته

آقای ارژنگی

ژنتیک و اصلاح نژاد

Genetics@atn-ir.com

۰۹۹۰-۱۱۳۳۶۹۱

آقای نصیری

فروش تجهیزات دامی

sale.2@atn-ir.com

۰۹۹۰-۱۱۳۳۶۹۰

آدرس: تهران اسلامشهر – میدان قائم
ظلع شمال شرقی میدان
راه های ارتباط با شرکت:
۰۲۱-۵۶۴۶۰۶۶۳
۰۲۱-۵۶۴۹۵۸۰۵
۰۲۱-۵۶۴۹۱۶۶۹: نمابر
 : atnirco@gmail.com
بخش ژنتیک:
۰۹۹۰-۱۱۳۳۶۹۱
atn.mating@gmaile.com
بخش تجهیزات:
۰۹۹۰-۱۱۳۳۶۹۰
 
atnirsale@gamail.com

به ما ایمیل بفرستید

This post is also available in: fa