هلشتاین قرمز

هلشتاین قرمز

/
معرفي نژاد هلشتاين هلشتاین قرمز هلشتاين قرمز يا …
اسپرم های گوشتی

اسپرم های گوشتی

/
گیرایی فوق العاده با توجه به داشتن سه نژاد در یک پایوت سه نژاد برتر گاو گوشتی جهان تحرک فوق العاده اسپرم در یک پایوت آسان زا  ضریب گوشت بالا

شاروله

/
معرفی گاو نژاد شاروله گاو نژاد شاروله یکی از مشهورترین نژاد های گاو …
ََآنگوس

ََآنگوس

/
آنگوس: آنگوس نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشا…
ََآنگوس

نژاد آنگوس

/
نژاد آنگوس به دلیل محیط زیست بومی، گاوها بسیار مقاوم هستند و م…