انواع نژاد گاو های شیری

اسپرم دام نقش مهمی در گله های بزرگ و صنعتی دارند ، شرکت نوید ایرانیان وارد کننده انواع اسپرم های خارجی از تمامی کمپانی های برتر جهان می باشد.

برای دریافت مقالات مربوط به نژاد های شیری بر روی لینک های زیر  کلیک کنید
نژاد هلشتاین

نژاد جرسی
  نژاد گرنزی

نژاد براون سوئیس
نژاد هلشتاین قرمز