ََآنگوس

ََآنگوس

آنگوس:

آنگوس نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است.
گاوهای آنگوس به رنگ سیاه می‌باشند.
پوشش مویی بدن آنها نرم بوده و بدون شاخ هستند.
این نژاد دارای بدنی تنومند بوده و از نظر پرواربندی مناسب می‌باشد.

این گاوها بسیار مقاوم بوده و به آسانی به شرایط گوناگون خو می‌کنند.
از این‌رو برای بهبود گوشت در بیشتر نقاط جهان، برای آمیزش با گاوهای بومی برگزیده شده‌اند.

چون بی‌شاخی صفتی غالب است گوساله‌های نسل اول بدون شاخ خواهند بود که از نظر آسان کارکردن، زخم نکردن پوست و زیان نرساندن به گوشت دارای اهمیت است.

تعدادی از این نژادها حامل ژن مغلوب بوده و در بعضی مواقع گوساله قرمز رنگ از والدین سیاه رنگ به دنیا می‌آیند.
گوساله معمولاً به آسانی و بدون نیاز به کمک زاده می‌شوند|
به همین دلیل است که در بسیاری از تلیسه‌های گاوهای شیری را با گاوهای نر این نژاد جفت‌گیری می‌دهند.

 

 

This post is also available in: fa

1 reply
  1. رجب محمد قجقی
    رجب محمد قجقی says:

    سلام .اسپرم ها از انگوس های اروپاست یا امریکایی.چون خیلی از نظر جثه فرق دارند.

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *